Vikaren Nu - Din faglige og stærke specialpædagogiske samarbejdspartner.

Vi dækker 24 timer i døgnet – året rundt ved akut & længerevarende behov

landsdækkende specialpædagogisk firma som dækker socialfaglige ydelser og vikaropgaver

Hos VIKAREN NU tilbydes der specialpædagogisk løsninger med høj faglighed, uanset om vi snakker socialfaglige ydelser/opgaver eller vikardækning. Vi har et tværfagligt korps af arrangerede, veluddannede medarbejdere, der kan træde til ved akut manglende personale.

Vi kan tilbyde ydelser til både børn, unge og voksne. Ydelsen kan ske som et led i en kommunal afdækning jf. Barnets Lov § 19, hvor vi sammen med myndighed er undersøgende på en families, behov for særlig støtte.

VIKAREN NU kan også yde støtte til institutioner, der akut mangler personale, og hvor det er af stor nødvendighed at der kommer personale til stedet. Der kan være tale om personale til Krisecentre, Børn og Ungehjem eller psykiatriske bosteder.
Personalet vil blive tilpasset den enkelte virksomheds behov for vikardækning, og vi forsøger at matche medarbejder til det behov der efterspørges.

Vores medarbejdergruppe rummer:

Socialpædagoger/pædagoger

Politibetjente

Socialrådgivere

Social og Sundhedshjælpere og

Social og Sundhedsassistenter

Lærer og SSA 

Familie behandler

vikaren nu er kendetegnet ved vores høje faglighed

Hos os vi du altid møde personale, der er velfunderet i egen faglighed, og som kan træde ind i opgaver med kort varsel. Vi arbejder professionelt sammen med det faste personale. Vi er løsningsorienterede og kan arbejde tæt med borgerne om den støtte de har behov for.

VI TILBYDER ASSISTANCE til de kommunale og private aktører INDENFOR NEDENSTÅENDE socialfaglig opgaver og VIKARDÆKNING

Vikar til institutioner

Sygdom kommer når det kommer og det kan vi ikke gardere os imod. Står I som institution og mangler hænder grundet akut opstået sygdom eller en længerevarende sygemelding springer vi gerne til med hjælpende hænder.

AKUT ANBRINGELSE §4

Hos Vikaren NU kigger vi ind i også akutanbringelse af børn og unge hvor de ikke har fundet det rigtige match. Udfra barnets lov, 01-01-24 kan kommunen fjerne et barn eller en ung hvis det vurderes at, det eller de, mistrives. V. N. kan være aktøren der giver det akutte pusterum, for både familien og den unge.

§ 32 SOCIALPÆDAGOGISKE STØTTETILBUD

Hos Vikaren NU har vi flere landsdækkende tilbud der kan være med til at skabe en kontinuerlig og professionel støtte til børn og unge med særlige behov. Vores tilbud tilpasses naturligvis det enkelte barn/ung og giver den nødvendige støtte til hele familien.

§85 STØTTE I EGET HJEM

Hos Vikaren NU tilbyder vi støtte til borgere i deres eget hjem jf. Servicelovens § 85. Støtten er til de borgere der har et klart behov for socialpædagogisk støtte.

AFLASTNING EFTER §90

Aflastning efter § 90 er et tilbud til forældre med hjemmeboende børn og unge der har kognitive eller fysiske funktionsnedsættelser, hvor forældrene har behov for pusterum. Familier med børn der fx har autisme, angst eller ADHD, har ofte flere udfordringer end gennemsnittet. 

UNGDOMSKRIMINALITET

Unge der har udøvet en kriminel handling kan få deres sag henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet. Her kan der blive tale om en opdragende/genoprettende reaktion eller et forbedringsforløb.

SOLOPROJEKTER

Hos Vikaren NU, har vi et stort tværfagligt korps af medarbejdere, der tæller politibetjente, pædagoger, socialrådgivere m.v. De kan med deres store erfaring med mange forskellige problemstillinger, stå klar til at hjælpe børn, unge og voksne i de akutte situationer de står i.

Socialpsykiatri opgaver

Vi er løser hver dag opgaver inden for socialpsykiatrien, hvor vi hjælper og gør en forskel for de mest udsatte og sårbare mennesker i Danmark. De sidste 2 år har vi løftet og løst på et socialpsykiatrisk sted bl.a. vikar indmøder på borgere med udfordringer.

Vi har i 5 år udviklet os til at være samarbejdspartner til det offentlige og private, og vi træder til, når der ofte ikke er andre muligheder, eller når opgaven er så kompleks inden for det psykiatriske felt, at der skal en helhedsorienteret løsning til der løfter borgeren og det omkringliggende miljø.

Vi er alle forskellige
og har forskellige behov

Vikaren Nu´s medarbejdere er grundstenene i vores virksomhed. De står altid klar alle døgnets 24 timer. Vi er derfor klar til at springe til med kort varsel, når der er et behov for vikardækning.

OM VIKAREN NU

Vikaren Nu ApS er et socialfagligt firma og vikarbureau som ligger i Nykøbing Falster. Vi er landsdækkende.

VI SØGER LØBENDE DE RIGTIGE PROFILER TIL AT BLIVE EN DEL AF VORES VIKARTEAM

Som vikar hos os har du mulighed for at få tilbudt vikariater af længere og kortere varighed.

STÅR I OG HAR BRUG FOR EN VIKAR ?

Vi tager gerne en uforpligtende snak om jeres behov og hvordan vi kan hjælpe med at dække dem.

“Synlighed er vigtig for mig, da jeg gerne vil vise mine samarbejdspartnere og kunder, at jeg er der for dem, også som et menneske der bare gerne vil tage en snak og høre hvordan det nu går“

- JANNIK JENSEN, CEO

Vi samarbejder med: