Kurser / Uddannelse

Nyt tilbud fra Vikaren NU.

Som noget nyt tilbyder Vikaren Nu undervisning til opholdssteder, samt hjælp til at udvikle statusskrivelser / statusrapporter på det specialiserede børne og ungeområde.

Linda

Undervisning/ kursusdage

Har I behov for en ekstern underviser på de social -juridiske områder, så tilbyder vi kurser eller undervisning til jeres personalearrangementer eller temadage. Undervisningen faciliteres af socialfaglig leder Linda Spence, som har mange års erfaring inden for det specialiserede område – udsatte børn og unge, både som socialrådgiver og som myndighed og institutionsleder. – se yderligere præsentation her:

Vi tilbyder kursus i:

  • Lov om voksenansvar
  • Magtanvendelser – hvad er tilladt? Hvad er forskellen på en guidning og en føring? Hvordan og hvor meget udfyldes der i indberetningsskemaet til myndighed og tilsynet?
  • Overgangen til voksenlivet
  • De retslige regler på området for overgang til voksenlivet – herunder forberedelse til ungestøtte (tidligere efterværn)
  • Særlige regler for unge med funktionsnedsættelse jf. BL § 122
  • Hvilke krav stiller det til jer i det pædagogiske arbejde
  • Samarbejde med myndighed
  • Hvem gør hvad i en presset hverdag? Her arbejdes med en præcisering af, hvilke opgaver der påhviler den anbringende myndighed og hvilke opgaver, som kræves udført af opholdsstedet i samarbejdet. Hvor opstår der krydspres situationer, som kalder på ekstra ressourcer i samarbejdet og hvordan sikre I som opholdssted at komme i mål med den bestilte opgave.
  • Disse tematikker drøftes og kurset kan betragtes som en spørgetime, hvor konkrete problematikker kan foldes ud med henblik på fælles læring og videndeling.

Alle kurser planlægges individuelt og sammensættes efter jeres konkrete behov. Den tidsmæssige ramme vil være enten 3 eller 6 timers varighed, alt efter indhold og form på jeres personaledag. Dette aftales ved indledende møde, hvor indhold og omfang tilrettelægges.

Al undervisning leveres med en høj faglighed og en god portion humor. Der er mulighed for case Work, dialog og plads til spørgsmål fra medarbejderne undervejs i oplæggene.

Optimering af statusskrivelser- statusrapporter

Kært barn har mange navne – en status er individuel, konkret og et lovkrav, når børn og unge er anbragt. Det er samtidig det dokument, som giver børn- og ungerådgiveren et indblik i, hvordan det enkelte barn/ung udvikler sig jf. barnets plan.

Det er også et dokument, hvor der ofte opstår misforståelser i kommunikationen i det tværfaglige samarbejde mellem institution og myndighed. Ved at skrive i et forståeligt socialrådgiversprog optimeres samarbejdet med jeres kunder og det giver jer som udfører, en rigtig god mulighed for at medvirke til udarbejdelse af de næste mål i barnets plan, ud fra jeres pædagogfaglige vurderinger fra hverdagen.

Vi tilbyder undervisning i, hvordan man bedst beskriver et anbragt barn/ ung, så sproget bliver nemt for rådgiveren at forstå og bruge i sine lovgivningsmæssige opfølgninger.

Der vil være mulighed for at lave en skrive -workshop, hvor medarbejderne bliver undervist i termer og sprogbrug, så der skabes en bedre forståelse mellem de fagligheder, som er omkring barnet og den unge.

Ligeledes tilbyder vi hjælp til udarbejdelse af en skabelon, som passer præcis ind i jeres institution. En læsevenlig og nem skabelon, som vil forbedre og enkeltgøre jeres arbejde med statusskrivning i hverdagen.

Vi tilrettelægger undervisningen, så den kan afholdes af to omgange, hvor der indlægges en periode, hvor det tillærte afprøves i praksis og efterfølgende samles op i plenum på 2. workshop. Dette for at sikre implementeringen af nye metoder.

“Synlighed er vigtig for mig, da jeg gerne vil vise mine samarbejdspartnere og kunder, at jeg er der for dem, også som et menneske der bare gerne vil tage en snak og høre hvordan det nu går“

- JANNIK JENSEN, CEO